Een frisse blik van buiten, nieuwe energie, gedegen ervaring en specifieke deskundigheid - dat is wat een interim manager van Fresh, Food & Factory met zich meebrengt.
Een interim manager is tijdelijk, herkent snel vastgeroeste patronen en draagt geen emotionele geschiedenis met zich mee. Dat kan uw organisatie helpen de gewenste verandering(en) door te voeren. Een interim manager van Fresh, Food & Factory draagt aan het eind van de periode de zaken professioneel over. Zodat u zelfstandig verder kunt. Onze professionals hebben ervaring in de industrie van operationeel tot strategisch niveau in:

  • Projectmanagement
  • Innovatiemanagement
  • Operations management

Project management

Heeft u voor een bepaald project de expertise niet in huis? Of is een project vastgelopen? Denk dan aan een project manager van Fresh, Food & Factory. Ervaren en professioneel. Die weet een inhoudelijk of procesmatig lastig project inzichtelijk te maken. We gaan graag met u en uw medewerkers aan de slag. Met het gewenste eindresultaat voor ogen stellen we een realistische planning op. Met korte communicatielijnen, nauwe samenwerking met uw mensen en de nodige kennis en ervaring brengen wij het project tot een goed eindresultaat.
Contact

Innovatie management

Innovatie is ongrijpbaarheid in het kwadraat. U wilt geen lang traject om er uiteindelijk achter te komen dat de markt of omgeving nog niet rijp is. Of dat de technologie eerst verder ontwikkeld moet worden. Over het hoe en waarom van innovatie zijn veel theoretische modellen geschreven (link Berenschot): het Stage Gate Model, Open Innovatie, het Delftse model en het Cyclisch Innovatiemodel. Uiteraard kennen we ze. Alleen bij Fresh, Food & Factory draait het om denken en doen. Innovaties onder alle omstandigheden begrijpbaar en tastbaar maken voor de betrokken organisaties. Samen de kloof dichten (Crossing the chasm, Geoffrey Moore).
Meer info

Operations management

Organisaties elke dag een beetje beter maken, dat is ons doel. Methoden zoals de theorie van de zwakste schakel (TOC), business process re-engineering (BPR), Lean en Six Sigma zijn bekend voor ons. Samen met u kiezen we een passende methode waarmee in uw situatie een verbetering gerealiseerd kan worden. Daarbij is het sociale aspect integraal onderdeel van het optimalisatie proces. Na een analyse van uw huidige situatie stellen we een stappenplan op waarmee uw organisatie naar de gewenste situatie geleid wordt. Zo’n plan kan bijvoorbeeld zijn het efficiënter maken van uw bedrijfsprocessen. Of het opstellen en implementeren van de relevante KPI’s, waardoor u uw bedrijfsproces beter kunt sturen. Fresh Food Factory kan u professionals in Six Sigma, Lean en Operational Excellence bieden. Met een flinke dosis ervaring van operationeel tot strategisch niveau in productie, kwaliteit en marketing. Benieuwd hoe we u mee kunnen helpen naar het volgende niveau van operations management?
Benieuwd?